كل عناوين نوشته هاي نفيسه

نفيسه
[ شناسنامه ]
هوالسلام... ...... پنج شنبه 95/2/16
اندوه... ...... چهارشنبه 92/11/23
بغض... ...... جمعه 92/6/22
رفتن... ...... سه شنبه 92/6/19
ايمان... ...... جمعه 91/11/27
az livanha ...... پنج شنبه 91/11/12
نگاهت... ...... چهارشنبه 91/11/11
ببخشش... ...... جمعه 91/11/6
عاشق ترين... ...... جمعه 91/11/6
درونم... ...... شنبه 91/10/30
.......... ...... شنبه 91/10/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها