كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) نفيسه

نفيسه
[ شناسنامه ]
آدمها... ...... سه شنبه 91/10/19
دنيا... ...... سه شنبه 91/10/19
درد... ...... شنبه 91/10/16
صدايت رااگر... ...... پنج شنبه 91/9/9
برگ هاي پاييزي... ...... شنبه 91/7/29
اشكهاي-م... ...... پنج شنبه 91/7/27
جيرجيرکها ... ...... سه شنبه 91/7/4
سالها در حسرت سکوت سبز سايه هايم... ...... يكشنبه 91/7/2
يك پنجره... ...... جمعه 91/6/24
آيينه... ...... جمعه 91/6/24
حواس... ...... جمعه 91/6/24
خالق... ...... پنج شنبه 91/6/23
سكوت... ...... دوشنبه 91/6/20
خاص... ...... دوشنبه 91/6/20
يادت بخير... ...... جمعه 91/6/10
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها